Jan 7, 2013

Update 7/1/2013: Dr. Abdul Basit Abdul RahmanRe-upload 95 kuliah lengkap Kitab Fiqh Manhaji ke mediafire & hulkshare. Siri kuliah lain akan diupload dari semasa ke semasa.Kitab Fiqh Manhaji001. Koleksi Lengkap Kuliah Kitab Fiqh Manhaji Siri 1 - 26 (26 Kuliah - .zip file)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?h0tabfvvtahfi62
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/7poh9adyu1ds

002. Koleksi Lengkap Kuliah Kitab Fiqh Manhaji Siri 27 - 54 (28 Kuliah - .zip file)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?rfhcuujbptkcuxt
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/2jgkr0jbzgjk


Senarai Lengkap Siri Kuliah (54 Kuliah):

001. Kitab Fiqh Manhaji Siri 01 - Muqaddimah (Pengenalan Ilmu Fekah)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?4716gdx6uksd9g2
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/5ttbcqf2j7gg

002. Kitab Fiqh Manhaji Siri 02 - Sumber Perundangan Islam
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?gep4ew6dfikq5pv
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/6mj4lxcdk0w0

003. Kitab Fiqh Manhaji Siri 03 - Keperluan Berpegang Dgn Fekah Islam
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?09urkrok3qlfuhu
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/g49w9woudts0

004. Kitab Fiqh Manhaji Siri 04 - Pengenalan Istilah Fekah (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?gvfocxx0dloq30v
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/qt1udbul5r7k

005. Kitab Fiqh Manhaji Siri 05 - Pengenalan Istilah Fekah (2) & Bab Qada
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?zhfxd1tto1a914p
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/yof8z9rwbdog

006. Kitab Fiqh Manhaji Siri 06 - Hikmat Disyariatkan Bersuci
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?61i0ctn6ple39ga
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/byknri4hlczk

007. Kitab Fiqh Manhaji Siri 07 - Bahagian Air
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?7wsp3epeai6o303
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/iogy7wfr651c

008. Kitab Fiqh Manhaji Siri 08 - Hukum Menggunakan Bekas
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?h9hur624ioa722b
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/avq71wd14k5c

009. Kitab Fiqh Manhaji Siri 09 - Pembahagian Najis
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?bdkw91ccmd4udc6
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/zn7e18nk80sg

010. Kitab Fiqh Manhaji Siri 10 - Benda Yang Boleh Di Buat Istinjak
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?c344x2u74r2yhrz
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/brmqshtm82kg

011. Kitab Fiqh Manhaji Siri 11 - Pengertian Wudhu'
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?cnpxk0gcxo91f2c
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/bydoyrz97c3k

012. Kitab Fiqh Manhaji Siri 12 - Sunat-Sunat Wudhu'
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?d54dboj4e520xct
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/pu82v4lcupds

013. Kitab Fiqh Manhaji Siri 13 - Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhu'
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?3u84kbobh7jfaqn
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ao9ho9agm39c

014. Kitab Fiqh Manhaji Siri 14 - Perkara Yang Disyaratkan Berwudhu' Sebelum Melakukanya
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?y8sdqzmtn7bqq9w
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/yl3pmjq02fb4

015. Kitab Fiqh Manhaji Siri 15 - Mandi Hukum Dan Jenisnya (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?mhm8qdd2w34o3vz
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/9um3kd4rc8w0

016. Kitab Fiqh Manhaji Siri 16 - Mandi Hukum Dan Jenisnya (2)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?888b57zngx6qz75
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/xtq2lfizv3sw

017. Kitab Fiqh Manhaji Siri 17 - Perkara Yang Dilarang Ketika Haid
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?6cx45gybbm86co2
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/c523v78f9gxs

018. Kitab Fiqh Manhaji Siri 18 - Perkara Yang Diwajibkan Mandi
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?rny5ul9fruhypt2
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/p52n8288u3nk

019. Kitab Fiqh Manhaji Siri 19 - Bab Tayamum (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?w1cvkhnrjwdc8nf
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/6cw8t2qpcoe8

020. Kitab Fiqh Manhaji Siri 20 - Bab Tayamum (2)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?mglxtng4sv7g8bb
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/3jrmrh7hpbuo

021. Kitab Fiqh Manhaji Siri 21 - Pengertian Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?kmskdx9k0stlfu3
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/t99m343tthc0

022. Kitab Fiqh Manhaji Siri 22 - Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?rsjs1d8rb4sbrsz
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/9rh80vwg4pvk

023. Kitab Fiqh Manhaji Siri 23 - Waktu Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?jxcgpc5shp0rn12
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/7h9ay1e5hpj4

024. Kitab Fiqh Manhaji Siri 24 - Waktu Makruh Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?7tqni463lspowaw
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/xru3sbjau22o

025. Kitab Fiqh Manhaji Siri 25 - Azan Dan Iqamat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?5k9b7y5ljb99397
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/pe6aa5vawgzk

026. Kitab Fiqh Manhaji Siri 26 - Iqamat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?5d670hmomdg74pp
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/jhlzbrs73ta8

027. Kitab Fiqh Manhaji Siri 27 - Syarat Sah Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?b1787isip7zzaex
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/30tev6mxzo68

028. Kitab Fiqh Manhaji Siri 28 - Rukun Solat (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?36fnlv29s7n5s5d
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/96bl797sq740

029. Kitab Fiqh Manhaji Siri 29 - Rukun Solat (2)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?zzq0z0z74at4w3z
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/j0iozn5b42dc

030. Kitab Fiqh Manhaji Siri 30 - Rukun Solat (3)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?3be139qpi9d991k
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/bs17309q5tds

031. Kitab Fiqh Manhaji Siri 31 - Sunat Ab'ad
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?sbr646d8326oxnb
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/toupk2xna800

032. Kitab Fiqh Manhaji Siri 32 - Sunat Hai'ah (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?amtdh2tst0urbli
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/kvltq5lhlx4w

033. Kitab Fiqh Manhaji Siri 33 - Sunat Hai'ah (2) & Zikir Selepas Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?xb7sxbhl9yhwslz
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/k8jnc63fq5mo

034. Kitab Fiqh Manhaji Siri 34 - Perkara Makruh Dalam Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?ewejq54v75plkky
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/a207thn415vk

035. Kitab Fiqh Manhaji Siri 35 - Perbezaan Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?b3qo7l37ynugd9e
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/mr7o7ljz7ny8

036. Kitab Fiqh Manhaji Siri 36 - Perkara Yang Membatalkan Solat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?4a6har6ne712t6a
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/qynrqww4lvcw

037. Kitab Fiqh Manhaji Siri 37 - Solat Berjamaah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?flciwpsyc8t258s
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/vm3l2flop88w

038. Kitab Fiqh Manhaji Siri 38 - Solat Qasar Solat Jamak
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?3soel9qcl8dc5qd
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/lmiea7xwfi80

039. Kitab Fiqh Manhaji Siri 39 - Solat Khauf (Ketika Perang)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?fq5whm7dbouhndr
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/upg8uplt1mo0

040. Kitab Fiqh Manhaji Siri 40 - Bab Solat Jumaat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?uan8g4a29hrad82
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/gp0dwr438s1s

041. Kitab Fiqh Manhaji Siri 41 - Fardhu Jumaat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?90gfxbww75r80h6
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/fdz90w8l0utc

042. Kitab Fiqh Manhaji Siri 42 - Solat-Solat Sunat
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?5yr4po4occm216d
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/9nmtf2ein9j4

043. Kitab Fiqh Manhaji Siri 43 - Solat Tahajud Dan Solat Istikharah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?9es7589avx6ak0z
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/q29yf3edavb4

044. Kitab Fiqh Manhaji Siri 44 - Solat Hari Raya (1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?eytf1lqtc35ru99
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/claw6l8j4jcw

045. Kitab Fiqh Manhaji Siri 45 - Solat Hari Raya (2)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?y0cmbvszbfqtxe9
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/4k4158obzqv4

046. Kitab Fiqh Manhaji Siri 46 - Ibadat Korban
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?1l10pbd4mhi50o1
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/l068v6xz1dz4

047. Kitab Fiqh Manhaji Siri 47 - Solat Tarawih Dan Solat Gerhana
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?di0j9wl0km3qu4q
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ig5n2u51785c

048. Kitab Fiqh Manhaji Siri 48 - Solat Istisqa' (Minta Hujan)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?cta5pk3vfr8wlmf
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/gdrpmjmp4su8

049. Kitab Fiqh Manhaji Siri 49 - Hukum Jenazah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?60l7azzt9vm9jit
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/og56zn9tansw

050. Kitab Fiqh Manhaji Siri 50 - Mengkafankan Jenazah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?w693v04vrx48pt9
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ddl5pbjl2vi8

051. Kitab Fiqh Manhaji Siri 51 - Menyembahyangkan Jenazah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?tq3unsc3jcqkx76
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/gwkxndd8uneo

052. Kitab Fiqh Manhaji Siri 52 - Mengiringi Jenazah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?kizkmulq1z1ro1f
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/bvl56wsg7p4w

053. Kitab Fiqh Manhaji Siri 53 - Bidaah Pengurusan Jenazah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?iz4npny1x9trwds
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/3pcuwc1gv0g0

054. Kitab Fiqh Manhaji Siri 54 - Hukum Keguguran Dan Orang Mati Syahid
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?7o1k4chtkgfijd4
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/9ly5c9soqj5sKitab Fiqh Manhaji Jilid 6

001. Koleksi Lengkap Kuliah Kitab Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 00 - Siri 20 (21 Kuliah - .zip file)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?6wusui2n3c18fb8
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/5p2hzt5bl0u8

002. Koleksi Lengkap Kuliah Kitab Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 21 - Siri 41 (20 Kuliah - .zip file)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?h10a7o9hv8nahy0
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/mzlrwtiknlds


Senarai Lengkap Siri Kuliah (42 Kuliah):

001. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 00 - Mukadimah Kuliah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?x0efeqsx3ota88k
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/iboyxbdek1ds

002. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 01 - Pendahuluan Kitab & Takrif Jual Beli Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?9u5k9mdeg4xi905
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/hkii9nq3tvcw

003. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 02 - Takrif Jual Beli Bhg 2 & Kesahihan Menurut Syarak
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?s6vjurgz6upbh1a
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/m2mibdwa3vgg

004. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 03 - Rukun Jual Beli Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?3davsnwdm47ccuv
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/qowzyb9n9y4g

005. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 04 - Rukun Jual Beli Bhg 2 & Barang Jualan & Harga
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?o7tqxcfte03af3q
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/htkx6ssuj6rk

006. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 05 - Penerimaan Barangan Yang Dijualbeli
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?079u6q7e5szm5je
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/no8amie5xatc

007. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 06 - Khiyar Dalam Jual Beli
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?28duzte27bn6si3
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/jr1tzb348em8

008. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 07 - Khiyar Aib
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?7afhlcpvaff7231
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/q8it7zyif0u8

009. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 08 - Bentuk Jual Beli
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?hzsnuu20o877n2a
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/tu1xd1o0kq9s

010. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 09 - Jual Beli Yang Diharamkan & Tidak Sah Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?b114el7srid767y
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/867nqts35p8g

011. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 10 - Jual Beli Yang Diharamkan & Tidak Sah Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?q33bvlr2xckqrgm
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/b3cbvxvcg5j4

012. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 11 - Jual Beli Yang Diharamkan & Tidak Sah Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?62572r247wg6fww
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/thw1hdx7mmtc

013. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 12 - Jual Beli Yang Diharamkan & Tidak Sah Bhg 4 & Tatasusila Berjual Beli Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?j4er393d0wyad3m
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/k7fiqdjwl6gw

014. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 13 - Tatasusila Berjual Beli Bhg 2 & Pembatalan Kontrak (Al Iqalah)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?699kkbosiqx399i
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/3fexe863r3ls

015. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 14 - Jual Beli Salam
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?85zaa0ifwhfrmfe
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/qiq6nrnrhqm8

016. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 15 - Riba (Takrif)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?lkbiernf7nkss85
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ivel9w0vv08w

017. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 16 - Riba (Jenis & Hukum Riba Bhg 1)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?9soj93ecp1d9hq8
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/wit8ns7069kw

018. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 17 - Riba (Jenis & Hukum Riba Bhg 2)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?293zs0qhdsp938r
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/gcuqghikrbwg

019. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 18 - Riba (Jenis & Hukum Riba Bhg 3)
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?36w7cix0ec5tdt1
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/fpyzpwmgxyio

020. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 19 - Riba Hutang Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?4macmkk2xe5kk5k
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/sunf6pqc3gg0

021. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 20 - Riba Hutang Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?13dc1rpxdxr7j23
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/uqhsnoe0pmgw

022. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 21 - Riba Hutang Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?izasmavokjawkis
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/z99kblu0t5a8

023. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 22 - Pertukaran Matawang Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?5m7249a7itigatm
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/rvrn6zzkvzls

024. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 23 - Pertukaran Matawang Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?9v9vysd1mp5qst6
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/i9315ik7zrb4

025. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 24 - Bab Hutang Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?hmqe60nvtiw6ahi
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/7uu2udbetyww

026. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 25 - Bab Hutang Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?n26mdfa991oerhn
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/t77yyby50r28

027. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 26 - Bab Hutang Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?44duh12l6evtao8
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ne74av7refpc

028. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 27 - Bab Anugerah Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?3ecc34kny8aah84
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/zbmbj2yq3t34

029. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 28 - Bab Anugerah Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?92qym4xak2gg13u
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/6z2hu9ezj3sw

030. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 29 - Bab Anugerah Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?xm17wpijmpn7mey
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/3n5lgp3z25xc

031. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 30 - Bab Anugerah Bhg 4
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?hkarw9ufhyy50z0
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/hq4i0mi0hm9s

032. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 31 - Bab Kontrak Sewa Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?gmz6inu93zjv8qq
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/xg40gr0chi4g

033. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 32 - Bab Kontrak Sewa Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?89nmucsqdhpqs78
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/dy1au1r09wcg

034. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 33 - Bab Kontrak Sewa Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?61en0t33tbbmk44
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/9wqn7cn56p6o

035. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 34 - Bab Kontrak Sewa Bhg 4
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?ed6d376k0fuyp65
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/8vf8tyyjsnpc

036. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 35 - Bab Kontrak Sewa Bhg 5
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?htxs2dw9si3ysx3
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/ilerjmd13xmo

037. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 36 - Bab Sagu Hati
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?lkjo8x84tkoh2s9
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/4exeffge0w1s

038. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 37 - Bab Rundingan Sulh Bhg 1
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?19lyuue6hx86f8i
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/38us45tr7em8

039. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 38 - Bab Rundingan Sulh Bhg 2
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?4neqg9q64aifbe2
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/pg94c2tt1tds

040. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 39 - Bab Rundingan Sulh Bhg 3
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?k3zfzsmoyrl1jt3
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/t6v9v08o8ohs

041. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 40 - Bab Rundingan Sulh Bhg 4
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?vw666gavfyztqav
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/jqn2hqc368zk

042. Fiqh Manhaji Jilid 6 - Siri 41 - Bab Pemindahan Hutang Hawalah
Link 1 Mediafire: http://www.mediafire.com/download.php?yz9lbq0l4nq3164
Link 2 Hulkshare: http://www.hulkshare.com/6ch4uj0yofi8Untuk senarai lengkap Kuliah Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, boleh didapati di: Dr. Abdul Basit Abdul Rahman